ادارات بیمه جعبه سیاه در ماشین ها کار میگذارند!

ادارات بیمه طرحی را می خواهند اجرا کنند تا در آن رانندگان کم حادثه با رانندگانی کم ریسک، از بهای بیمه ی کمتری برخوردار شوند و بالعکس رانندگانی که رانندگی حادثه خیز دارند، بهای بیشتری برای بیمه پرداخت کنند.

جعبه هوشمند بمانند جعبه سیاه هواپیما می باشد که اطلاعاتی نظیر چگونگی رانندگی راننده را در خود ثبت می کند و میزان بیمه بر اساس آن ثبت می گردد. این جعبه به جمع آوری اطلاعتی نظیر سرعت، حرکات مارپیچ، انحراف، ترمز، میزان شتاب ماشین و … توسط کامپیوتر ماشین و سایر تکنولوژی ها دستیابی پیدا می کند.

این جعبه هوشمند این اطلاعات را به اداره بیمه مربوط می رساند و در پروفایل راننده این اطلاعات ذخیره و ثبت می گردد که بیانگر نحوه رانندگی راننده محترم می باشد. این باعث می گردد تا رانندگانی که رانندگی آرام و بدون حادثه دارند، هزینه بیمه کمتری به عنوان  پاداش پرداخت کنند.
و بالعکس رانندگانی که مسئولیت پذیر نیستند و از سرعت مجاز تخطی می کنند، یا مدام تغییر لاین می دهند و یا حتی در مکان های پر حادثه، رانندگی دیر وقت و یا حتی در ساعت اوج ترافیک دارند، بیمه بیشتری باید پرداخت کنند.

این دستگاه هوشمند باعث می گردد تا عدالت برقرار و ادارات بیمه بدرستی از رانندگان با توجه به شرایط و عملکرد آنان هنگام رانندگی، هزینه متناسب را از آنان اخذ نمایند.

بطور مثال رانندگان جوانی که در هنگام رانندگی با موبایل صحبت می کنند و یا با سرعت رانندگی می کنند و باعث بروز حادثه می گردند، بیمه برای پرداخت هزینه های خسارات، باید مبلغ بیشتری از آنها طلب کند.

پس اگر شما جوان هستید، اما رفتار حادثه خیزی ندارید، نباید به اندازه رانندگان جوان حادثه ساز، برای بیمه هزینه پرداخت کنید. این تکنولوژی عدله خوبی برای شما می باشد تا بتوانید حرف خود را به اداره بیمه ثابت کنید.

نکته جالب توجه این است که شما می توانید حتی اطلاعات ثبت شده برای خود را، به صورت آنلاین مشاهده کنید. مثلاً شما چه نکته مثبتی را در رانندگی خود لحاظ کرده اید و سعی کنید تا آن را تقویت فرمایید.

 

منبع خبر: Sources: exigeninsurance.com; co-operativeinsurance.co.uk; Photo: mikecco – See more at: http://www.inventor-strategies.com/new-electronic-inventions.html#sthash.NRN3PGHL.dpuf