اولين نانو ماهي دنيا كه مي تواند در جريان خون شنا كند

ایده ربات ماهی شناگر داخل رگهای بدن شما، هیجان فیلم های کراننبرگ را به یادتان می آورد، اما محققین دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو توانستند اولین نانوماهی را بسازند. این ربات ماهي با استفاده از نیروی مغناطیسی كار مي كند كه هدف از طراحی آن، تحویل هدفمند دارو به قسمت های مختلف بدن بدون نیاز به جراحي هاي غير ضروري است.
‏‎این نانو ربات ها تقریباً ۱۰۰ برابر کوچکتر از یک دانه شن هستند و از قسمت های ریز طلا و نیکل ساخته شده اند که به وسیله گیره های نقره به یکدیگر متصل هستند. برای ایجاد حرکت موج مانند در این ربات ماهی، از میدان مغناطیسی خارجي استفاده می شود که باعث جابجایی قسمت های نیکلی شده و ربات را به سمت جلو حركت مي دهد. گفتنی است جهت و سرعت حرکت این شناگر کوچک را می توان از طریق جهت و شدت میدان مغناطیسی، تعیین نمود.
این تیم تحقیقاتی امیدوار است اختراع جدیدشان بتواند داروهایی مانند مسکن ها را به قسمت های خاص بدن كه به آنها احتياج دارد، تحويل دهد.
در حاليكه گروه های زیادی در سرتاسر دنیا به ساخت شناگرانی در ابعاد نانو و با هدفی مشابه پرداخته اند، اما بیشتر این مدل ها به زیردریایی شباهت دارند. معمولاً طرح دُم چنگکی باکتری ها منبع الهام برای طراحی پيشران مارپیچ جهت به حرکت درآوردن نانوربات ها درون جریان خون شده است. همچنین تحقیقات نشان داده اند كه نانوماهی قطعا عملکرد کارآمدتری دارد.
با این تفاسیر، شاید حضور ربات های كوچك فلزی درون رگ های بدن کمی ترسناک باشد. به همین دلیل تیم تحقیقاتی مذکور در حال طراحی نمونه ای هستند که پس از انجام عملیات تحویل دارو، درون خون تجزیه گردد.

 

منبع: gizmodo