اپل با همکاری Aetna گامی فراتر به سوی سلامت برداشت

اپل و Aetna ویژگی مشترکی دارند که می توانند با هم همکاری در حوزه سلامت داشته باشند و داستان از این قرار است که مشتریان آتنا در کنار بیمه خود یارانه ای برای خرید ساعت اپل میگیرند و اطلاعات سلامت خود را به با دو شرکت اپل و آتنا به اشتراک می گذارند.

آن دسته از مشتریان آتنا که مخالف این همکاری هستند و تمایلی به خرید ساعت اپل ندارند می توانند داده های خود را با تکنولوژی خود بیمه به اشتراک بگذارند. اپل و آتنا اعلام کردند که شرکت بیمه، یارانه ای برای خرید ساعت اپل به مشتریان خواهد داد و به همراه این کمک هزینه، برنامه اي برای iOS ساخته می شود تا مراقبت های پزشکی، برنامه بیمه، هزینه های پزشکی و نحوه استفاده دارو را به مشتریان ارائه دهد.

https-blueprint-api-production-s3-amazonaws-com-uploads-card-image-227565-fd3068add64a4596b719b63260ca4a3a

مزیت این برنامه این است که داده ها را هم برای آتنا و هم برای شرکت اپل ارسال می کند که سخنگوی شرکت آتنا این موضوع را تایید کرده، در حالی که شرکت اپل توضیحی در این باره نداده است. اتن اسلاوین سخنگوی شرکت آتنا از بازگویی این که چه اطلاعاتی به اشتراک گذاشته می شود و در اختیار دو شرکت قرار می گیرد خودداری کرد ولی این اطلاعات در سطح خصوصی و شخصی فرد نخواهد بود.

این اطلاعات به منظور بهبود سلامت و پروژه های آتی سلامت در شرکت اپل کاربرد خواهد داشت و این اطلاعات می تواند پارامتر های سلامت مثل وزن، میزان کلسترول و فشار خون باشد.

 

منبع : mashable