بازار خرید فروش اجناس، ویژگی جدید فیس بوک

به گفته این شرکت، در حال حاضر صدها میلیون نفر از مردم با استفاده از فیس بوک به خرید و فروش می‌پردازند که همچنین به دنبال راهی آسان‌تر برای این کار می‌باشند.
فیس بوک ویژگی های جدید که به مردم اجازه خرید و فروش همه چیز با دوستان و غریبه‌ها را میدهد، راه اندازی کرده است. ابزار جدید، به نام بازار(Marketplace) ، به عنوان راهی برای راحت سازی تماس با افرادی که در نزدیکی افراد وسیله‌ مورد نیاز شما را برای فروش گذاشته، در نظر گرفته شده است.
این شرکت می گوید که فروش اجناس در سایت در حال حاضر بسیار محبوب( با ۴۵۰ میلیون گروه خرید و فروش) می‌باشد. حدود یک چهارم افرادی که از فیس بوک بازدید می‌کنند از آن به عنوان یک راه برای تجارت وسایل استفاده می‌کنند.

facebook-marketplace

 

منبع: independent.co.uk