آیا عکس های قدیمیتان در فیسبوک دوباره بعنوان عکس جدید ظاهر شده است؟

بسیاری از کاربران فیسبوک در هفته گذشته با نگرانی از اینکه حساب کاربریشان هک شده به فیسبوک گزارش دادند.

گزارش بر این اساس بود که عکس های قدیمیشان با تاریخ جدید ظاهر شده است.
facebook اعلام کرد که این اتفاق بدلیل برنامه ای که برای عکس های سال گذشته در حال تنظیم بوده صورت پذیرفته و هیچ جای نگرانی نیست
پس از این که کاربران بادقت بیشتری به تیزرهای facebook در پروفایلشان نگاه کردند و متوجه شدند که این کار بسیار زیبایی از طرف فیسبوک بود است.

بازگشت عکس های قدیمیتان در فیسبوک

تمام عکس هایی که توسط کاربران facebook در پروفایلشان در سال ۲۰۱۶ آپلود شده بود، به صورت یک آلبوم از خلاصه فعالیت آنها در پروفایلشان قرار گرفت

facebook با این کار جذاب یادآور روزهای گذشت سال ۲۰۱۶  نیز شد.

آیا عکس های قدیمیتان در فیسبوک دوباره بعنوان عکس جدید ظاهر شده است؟
آیا عکس های قدیمیتان در فیسبوک دوباره بعنوان عکس جدید ظاهر شده است؟

منبع خبر: bostonglobe.com