بخشی از سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ اینترنتی انجام می گردد

با توجه به صرفه جویی هایی که هر کشور با الکترونیک کردن دولت خود می تواند داشته باشد امسال نیز بخشی از سرشماری به صورت الکترونیک انجام خواهد شد. به منظور همکاری هر چه بیشتر افراد پس از تکمیل فرم و دریافت کدآماری به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

سرشماری یکی از بزرگترین فعالیت های آماری هر کشور محسوب می گردد چرا که از آن برای برنامه ریزی های کلی کشور استفاده می کنند و اطلاعات شخصی در آن جنبه محرمانه خواهد داشت. مهمترین بخش یک کشور جمعیت آن است پس برای آبادانی و رشد آن باید برنامه ریزی موثر و مفید انجام داد چرا که با توجه به تعداد زن ها و مردها و نحوه پراکندگی آنها می توان اهداف استراتژیکی مشخص کرد.

از دیگر طرح های تشویقی می توان به مسابقه عکس با عنوان “سرشماري در سرزمين من ” اشاره کرد که افراد می توانند با مراجعه به سایت سرشماری در آن شرکت کنند. پیشنهاد می شود برای انجام مراحل ثبت نام از آخرین نسخه مرورگرهای Chrome یا Firefox استفاده شود.

 

سایت : www.sarshomari95.ir