برای اولین بار سیم کارت های AT&T با همکاری رایتل در ایران آنتن می دهند

به نقل از نیویورک تایمز اپراتور AT&T و رایتل همکاری را آغاز کرده اند تا سیم کارت های شرکت AT&T در ایران فعال باشد. چرا که سالیان سال تجار و یا آنهایی که خانوادهای ایرانی-آمریکایی داشتند به ایران سفر می کردند ولی سیم کارت آنها هیچ خدماتی را در ایران ارائه نمی داد. سرویس فعلی شامل صدا و دیتا می باشد. همان طور که فروش هواپیما به خطوط هواپیمایی ایران در ماه های گذشته خبرساز شده این بار همکاری دو شرکت مخابراتی مطرح شده که به صورت رسمی تایید نشده است. اما سخنگوی شرکت AT&T و فردی آگاه از شرکت رایتل آنرا تایید کرده اند. این تفاهم همکاری در راستای قول رییس جمهور ایران برای جذب تجار و سرمایه گذاران غربی بوده است.

منبع : nytimes