تنظیم عینک واقعیت مجازی توسط ساعت هوشمند سامسونگ

شایعات موجود در ارتباط با ساعت هوشمند سامسونگ خبر از نرم افزاری می دهد که به کمک آن می توان عینک واقعیت مجازی را کنترل کرد.

این کنترل ها شامل حرکت بین برنامه، تنظیم نور و تنظیمات بازی می باشد، با این پیش فرض که کنترل ها بروی ساعت بیایند، دیگر نیازی نیست تا هدست را برای تنظیمات مختلف از صورت جدا کنید.

untitled-61-1475858870-dvma-column-width-inline

منبع: wareable.com