تولد ۱۸ سالگی google مبارک

گوگل ۱۸ سال پیش در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۸ متولد شد و  با تغییر لوگوی همیشگی و افزودن یک تصویر متحرک بر روی جستجوگر، تولد خود را جشن گرفت.  لری پیج (Larry Page) و سرگی برین (Sergey Brin) دامنه گوگل را در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۷ (۲۴ شهریور ۱۳۷۶) به ثبت رساندند و شرکت گوگل در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۹۸ (۱۲ شهریور ۱۳۷۷) تاسیس شد.  هدف گوگل از ابتدا سازماندهی کردن اطلاعات دنیا و دسترس‌پذیر کردن آن‌ها برای عموم بود. در بسیاری از زبانها واژه “گوگل” به عنوان یک فعل وارد فرهنگ لغات شده و این نشانه یگانه بودن این موتور جستجو است.