خودروی بدون راننده Cher EQ

به تازگی خودرو تمام الکترونیکی با قابلیت بدون راننده (driverless) توسط شرکت Baidu در چین در حال تست است و اين شركت قصد دارد این پروژه را تا سال ۲۰۱۸ تجاری سازد. پیشتر، این پروژه روی بی ام و سری ۳ نیز اجرا شده بود اما این مدل کوچکتر و با قیمت ۹۰۰۰$ به مراتب ارزانتر خواهد بود. به نظر میرسد این خودرو برای رقابت در بازارهای آمریکا نیاز به یک شریم محلی آمریکایی دارد. این خودرو می تواند با یک شارژ کامل ۱۲۰ مایل را بپیماید.