خودرو خودران گوگل در گذر زمان

در قسمت قبل به معرفی خودرو خودران گوگل پرداختیم حال نگاهی به چگونگی بهبود این خودرو در سالیان بیندازیم.

intro

در سال ۲۰۰۹ تیم شروع به تست خودرو خودران با تویوتای پریوس در آزادراه های کالیفرنیا کرد

prius
در سال ۲۰۱۲ تست با خودرو لکسوس RX450h اغاز شد و ۳۰۰.۰۰۰ مایل در اتوبانها ادامه یافت

lexus

در سال ۲۰۱۴ تیم به خیابان های شهر آمدند جایی که به مراتب پیچیده تر از اتوبانها بود

city
در سال ۲۰۱۴ اولین پروتو تایپ واقعی توسط تیم ساخته شد که به صورت تمام خودران کار می کرد

prototype-early

سال ۲۰۱۵ خودرو بالغ بر ۱ میلیون مایل را پیموده بود و در حال تست در خیابانهای کالیفرنیا ،آستین و تکزاس بود

prototype

منبع : solveforx
وب سایت : https://www.google.com/selfdrivingcar