دختران مدرسه ای اولین ماهواره آفریقای جنوبی را به فضا می فرستند

در سال ۲۰۱۷ آفریقای جنوبی اولین ماهواره خصوصی اش در قاره آفریقا را به فضا پرتاب می کند.این ماهواره توسط گروهی از دختران مدرسه ای طراحی شده است .
این دختران دارای سن و سالی کم ولی رویاهایی بزرگ هستند.این ماهواره قادر به دور زدن کره زمین و اسکن کردن سطح قاره آفریقا و جمع آوری اطلاعات از زمین های کشاورزی می باشد.
کشور آفریقای جنوبی همواره تبلیغات زیادی برای جذب دختران به این رشته ولی فقط ۱۰ درصد دختران جذب این پروژه ها می شوند.

141218183654-meerkat-askap-satellite-horizontal-large-gallery
همچنین ماهواره ای که این دختران پیش بینی کرده اند قادر به پیش بینی قحطی و کم بود غلات می باشد.
کشور آفریقای جنوبی امیدوار است تا با این کار تغییرات مثبتی در اقتصاد آفریقا در آینده ایجاد کند.

160406100823-nigcom-sat-1-launch-exlarge-169

منبع خبر: edition.cnn.com