دست دادن با دستکش روباتی ناسا با همکاری جنرال موتور

فضانورد جوان به پیشنهاد جنرال موتور شروع به ساخت دستکش رباتی کرده است. RoboGlove از مشتقات روبونات (شناخته شده به عنوان R2) می‌باشد این ربات انسان نما به منظور سفر به ایستگاه فضایی بین المللی ساخته شده است.
این ربات محصول مشترک همکاری ناسا با GM و Oceaneering می‌باشد. هنگامیکه Robonaut در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار رونمایی شد تصورات خیال‌پردازانه ای را به خود جلب کرد. در فضا، R2 وظایف خطرناکی را انجام می‌دهد و همچنین به اکتشافات فضایی جدیدی در مسیر رو به جلو کمک می‌کند.
روبونات اثبات کننده این می‌باشد که با تفکر جمعی می توان اختراعات مفیدی را درجهت کاربرد عملی که منجر به تولید می‌شود ایجاد کرد.
چند سال پیش، R2 دست دادن با یک فضانورد ناسا را نشان داد ، اما این نمایش بیش از یک شیرین کاری تبلیغاتی خدمت کرد که زمینه‌هایی را برای انجام وظایف دنیوی‌تر فراهم کرد.
مارتی لین، مهندس رباتیک جنرال موتور می‌باشد. لین و تیم او شروع به کار بر روی مرکز فضایی جانسون ناسا از سال ۲۰۰۶ کرده‌اند. و که در سال ۲۰۱۱ موفق به پرتاب شاتل دیسکاوری فضایی شدند.
رکود اقتصادی منجر به کاهش بودجه داخلی جنرال موتور در حوزه اصلی خودروسازی این شرکت شد. اما این شرکت با تغییراتی به تولید برنامه‌های کاربردی نواورانه‌ای از جمله دستکش روباتی رویی اورد.