راه اندازی آزمایشگاه فضایی جدید چین در هفته آینده

چین قصد دارد خود را برای تبدیل شدن به یک غول در صنعت فضایی در اوایل سال جاری آماده کند و قرار است یک آزمایشگاه فضایی را برای هفته آینده راه اندازی کند. این آزمایشگاه پیشرفته فضایی قادر به مطالعه رفتار جاذبه و اشعه گاما و تجزیه و تحلیل آنها است. چین برای تبدیل شدن به غول فضایی در حال راه اندازی پروژه ای برای اثبات توانایی فضایی خود است.
ایستگاه فضایی چین در یک مدار ۳۹۳کیلومتری بالای زمین قرار دارد. Tiangong2 یک ایستگاه فضایی ۶۰ تنی است و یک میدان آزمایش برای پشتیبانی از حیات و فرآیندهای سوخت گیری دارد. این ایستگاه فضایی جدید در پژوهش های علمی مختلف از جمله فیزیک، مکانیک سیالات، زیست شناسی و علوم فضایی کاربرد دارد. چین همچنین قادر به مشاهده و رصد زمین از طریق این آزمایشگاه فضایی است.

 

منبع: natureworldnews.com