ربات های واقعی در جنگ های مجازی بازی خواهند کرد

ربات های واقعی در جنگ های مجازی پوکمون گو، شما یاری می کنند

ربات های واقعی عنکبوت گونه ی بسیاری تاکنون در فروشگاه ها عرضه شده است،

این بار رباتی با طیف حرکت های گوناگون که قابلیت شرکت در جنگ های مجازی را دارد به بازار عرضه شده است
این ربات ها قابلیت کنترل از طریق تلفن همراه را دارند،

ربات های واقعی در جنگ های مجازی بازی خواهند کرد

ربات های واقعی در جنگ های مجازی بازی خواهند کرد

شما می توانید این ربات های واقعی را با قیمت ۳۲۹ دلار و یا ۲ عدد از آن ها را با قیمت ۵۹۹ دلار خریداری کنید.

منبع خبر: bloomberg.com