آیا ورق های غول پیکر مدفون شده یخ در سیاره سرخ نشانه ای از زندگی و حیات در مریخ است؟

از آنجایی که در سطح سمی و خشک مریخ آب وجود ندارد با این حال دانشمندان کشف کرده اند که در زیر سطح مریخ منابع عظیمی از یخ زیرزمینی وجود دارد.
براساس این گزارش در مجله ژئوفیزیک در زیر زمین مریخ تا نصف یا بیشتر از یک لایه پایین تر از سطح مریخ منابع عظیمی از یخ در یک منطقه بزرگ از استوا به سمت قطب شمال مریخ یخ وجود دارد که در صورت آب شدن به اندازه سومین دریاچه بزرگ زمین آب دارد.
براین اساس ضخامت این ورقه غول پیکر حدود ۸۰ متر در ۱۷۰ متر با ترکیب ۵۰ تا ۸۵ درصد مخلوط یخ و گردو غبار وجود دارد.به گفته دانشمندان این ورقه عظیم احتمالا در دوره ای از بارش برف انباشته شده و به مرور زمان با یخ و گردو غبار مخلط شده است.
به گفته دانشمندان این ورقه عظیم تازه کشف شده تنها یک درصد از تمام یخ شناخته شده در مریخ است.

gsd

 

منبع خبر: http://www.natureworldnews.com/articles/32880/20161128/sign-life-giant-sheets-buried-ice-found-mars.htm