سرمایه گذاری Google در Snapchat

شرکت Google روز جمعه گذشته،بی سروصدا snapchat را به لیست سرمایه گذاری هایش اضافه کرد.

وینی کینگ سخنگوی شرکت Google تایید کرد که snapchat هم اکنون یکی از شرکت های سهامی شرکت google می باشد ولی از دادن اطلاعات بیشتر خودداری کرد.همچنین سخنگوی شرکت snapchat از توضیح در مورد مسائل مالی این شرکت اجتناب نمود.

سیاست توسعه سرمایه گذاری شرکت گوگل که از روز جمعه به Capital G تغییر نام داد، از سال ۲۰۱۴ بر آن بوده است که در قطب های تجاری بزرگ سرمایه گذاری کند.

snapchat-delete-header-640x0

منبع خبر: digitaltrends.com