سرویس های استاندارد ADSL مخابرات

شرکت مخابرات به تازگی سرویس های جدیدی را برای کاربران خانگی در نظر گفته و در واقع طرح های جدید جایگزین طرح های نامحدود قدیم این شرکت خواهد بود. در طرح ها مشترکان به دو صورت پیش پرداخت و پس پرداخت می توانند طرح های مورد نظر را تهیه نمایند.

 

جدول تعرفه سرویس های ADSL  نامحدود

محصولات استاندارد غیر حجمی (نامحدود)
سرعت (پهنای باند ) ترافیک ماهیانه نوع پرداخت تعرفه ماهیانه بدون ارزش افزوده
۱ M ۱۷ GIG پس پرداخت ۲۵۰.۰۰۰ریال
۲ M ۲۵ GIG پس پرداخت ۴۰۰.۰۰۰ریال
۴ M ۳۴ GIG پس پرداخت ۶۰۰.۰۰۰     ریال
۸ M ۵۰ GIG پس پرداخت ۱.۰۰۰.۰۰۰    ریال

 

جدول تعرفه سرویس پیش پرداخت ( pre paid) اینترنت پر سرعت مخابرات استان تهران با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

سرعت قیمت ماهیانه(ریال)
۰GB ۳GB ۵GB ۸GB
۶۴K  _                   ۸۵,۰۰۰  _  _
۱۲۸K  _                   ۹۰,۰۰۰                ۱۱۰,۰۰۰  _
۲۵۶K  _                ۱۱۰,۰۰۰                ۱۳۰,۰۰۰  _
۵۱۲K  _                ۱۲۵,۰۰۰                ۱۵۵,۰۰۰  _
۱M                   ۷۵,۰۰۰                ۱۴۰,۰۰۰                ۱۷۵,۰۰۰                ۲۷۵,۰۰۰
۲M                ۱۲۰,۰۰۰                ۱۷۵,۰۰۰                ۲۱۵,۰۰۰                ۳۱۰,۰۰۰

 

 

هزینه ترافیک اضافی
حجم ترافیک تعرفه (ریال)
GB ≤ ۵ ۳۶.۰۰۰
۵ < GB ≤ ۱۰ ۲۶.۰۰۰
GB > ۱۰ ۱۶.۰۰۰

 

شیوه ثبت نام:

حضوری: مراجعه به مراکز مخابراتی
غیر حضوری: تماس با تلفن ۲۰۲۰
پورتال شرکتwww.tct.ir