سنگی که می تواند سرنخی از زندگی بر روی مریخ باشد

تجزیه و تحلیل و آنالیز سنگ های بدست آمده از مریخ می تواند نشانه ای وسوسه انگیز از حیات بر روی مریخ باشد.ناسا در حال آماده سازی ماموریت جدیدی در سال ۲۰۱۸ بر روی سنگ هایی از مریخ است که شامل هیدروژن می باشند که برای زندگی ضروری هستند.در مریخ،مریخ لرزه وجود دارد که همین ممکن است باعث بوجود آمدن هیدروژن بر سنگ ها شود.

hebrideanroc

بنابراین این مدل می تواند به هرسیاره سنگی دیگر اعمال شود.

در نهایت تجزیه و تحلیل دانشمندان نشان می هد که هیدروژن موجود در خاک مریخ می تواند زیستگاه مناسبی برای نسلی از میکروب ها باشد.

 

منبع: phys.org