سیاره اروپا بهترین مقصد شناخته شده برای زندگی بیگانگان

یکی از اهداف اکتشفات فضایی پیدا کردن زندگی فرا زمینی هاست.یکی از روش هایی که دانشمندان از طریق آن به دنبال جستجوی بیگانگان هستند پیدا کردن زندگی و حیات در شرایط مشابه بدن موجودات زمینی است.و یکی از نامزدهای احتمالی اروپا قمر سیاره مشتری است.

سطح آن پوشیده از یخ است و حدودا ۸۰۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و حاوی اقیانوس مایع حدود دوبرابر آب های زمین می باشد. مدار آن به دور سیاره مشتری می گردد و دارای انرژی لازم برای زندگی و حیات می باشد.

هم اکنون یک تیم از محققان از موسسه جورجیا در حال تحقیق و توسعه زیردریایی های لازم برای کاوش در اروپا هستند.

europa-1024x664

منبع: futurism.com