فناوری جدیدی که کتاب را بدون باز کردن، می خواند

با استفاده از تکنولوژی شبیه به اشعه X، دانشمندان می توانند کتاب بسته را بخوانند ، این تکنولوژی حروف چاپ شده بر روی صفحه اصلی تا نه ورق زیرین آن را شناسایی می کند.
این یافته های می تواند به ماشین های اداری در اسکن کردن دسته زیادی از کاغذها و یا اسکن کتاب های باستانی که بیش از حد شکننده اند، کمک کند. همچنین محققان گفته اند این تکنولوژی به جاسوسان در خواندن نامه ها بدون باز کردن پاکت کمک خواهد کرد.
دستگاه نمونه از امواج تراهرتز، امواج الکترومغناطیسی بین مایکروویو و مادون قرمز استفاده می کند. تحقیقات قبلی نشان داده است که اشعه تراهرتز، و یا T-rays، دارای مزایای بیشتری از اشعه X، امواج فراصوت و دیگر امواج که می تواند به سطوح نفوذ کند، می باشد.
به عنوان مثال به گفته محققان، اشعه تراهرتز می تواند فرق مابین جوهر و کاغذ خالی را تشخیص دهد در صورتیکه اشعه X نمی تواند. آنها همچنین می توانند در سراسر عمق اسکن به عملکرد تصاویر با وضوح بالاتر از امواج ultrasound انجام دهند.
دانشمندان الگوریتم هایی برای تفسیر تصاویر تحریف شده و یا ناقص نیز ساخته اند.

محققان گفته اند، در آزمایش نمونه اولیه نه حرف T، H، Z، L، A، B، C، C و D را از اول تا اخر نه صفحه پشت سر هم را به درستی خوانده است.

mit-closed-books-2

منبع: livescience.com