مغز می تواند خاطرات فراموش شده را بازیابی کند

زمانی طولانی محققین باور داشتند که مغز فقط در صورتی که عصب های مربوطه اش فعال شوند می تواند خاطرات را به ذهن بسپارد.ولی امروزه به نظر می رسد که همیشه اینطور نیست و می توان در مواردی حافظه را برگرداند.
دانشمندان متوجه شده اند که با شوک برقی کمی می توان حافظه کوتاه مدت را احیاء کرد.
این روش برای احیای حافظه طولانی مدت میسر نیست ولی محققین امیدوارند که در آینده با استفاده از این روش بتوانند بیماری آلزایمر را درمان کنند و کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشند.

alzheimer-memory-loss

 

منبع خبر: engadget.com