موسیقی که ناسا از فضا ضبط کرده است

همواره شنیدن صدا از خارج از جو زمین سوالی بحث بر انگیز بوده است، ابتدا بدین دلیل که آیا امکان پذیر است و دوم اینکه آیا بیگانگان با ما سخنی خواهند گفت، این آرزو توسط ناسا تحقق یافته است. چرخیدن در پهنه هستی توسط فضاپیماهای شجاع در اعماق فضا که در پی عکاسی از شگفتی های آسمانی هستند، برخی از این فضاپیماها قابلیت دریافت و ضبط امواج رادیویی تولید شده را دارند. بعد از این مرحله دانشمندان این امواج را تبدیل به صداهای قابل شنیدار برای گوش انسان می کنند.

  • صدای اول از نزدیکی ژوپیتر در سال ۲۰۰۱ توسط فضا پیمای کاسینی ضبط شده است. دانلود
  • صدای سیاره پلاسمایی که توسط ویجر ۲ ضبط شده است . دانلود
  • صدای سوت عجیب و غریب از مایع هلیوم ۳ فوق سرد ضبط شده است. دانلود
  • صدای انتشار رادیویی عجیب و غریب گالیله از بزرگترین قمر مشتری، گانیمد جمع شده است. دانلود

 

منبع : nasa