آیا می توان در سیارات دیگر زندگی ایجاد کرد؟

ما نمی دانیم که چه زمانی و از کجا حیات به کره ی زمین آمد. بسیاری از نظریه ها در این باره وجود دارد که در میان آنها یکی اشاره به ریشه های فرازمینی دارد و می گوید ممکن است اجداد تک سلولی ما توسط شهاب سنگ به زمین رسیده باشند. در حال حاضر متخصصین فیزیک نجومی با طرح سوالی در خصوص این که، آیا ما انسانها به عنوان پادشاهان تکاملی بی چون و چرای زمین، به زندگی در جای دیگر از جهان فکر کنیم، درگیر تحقیقات خود هستند.
گراس مقاله ای را در “مجله اختر فیزیک و علوم فضایی”منتشر کرده است و در آن این سوال را مطرح کرده است که آیا این امکان وجود دارد که به اجرام آسمانی خارج از منظومه شمسی که به طور دائم قابل سکونت نیستند حیات بخشید؟ در دودهه گذشته ما هزاران سیاره فرا خورشیدی کشف کرده ایم که برخی از آنها متناوب اما نه به طور دائم قابل سکونت هستند.
گراس می گوید باید با آزمایش ژن موجودات تک سلولی، شکل های عمده ای از پدید آمدن حیات را بررسی کرد و این ماموریت سود بسیاری برای انسان ها خواهد داشت.