هوش مصنوعی در مقابل پزشکی:چگونه هوش مصنوعی به تشخیص بیماری های ریوی کمک می کند؟

حضور هوش مصنوعی به طور مستمر در زمینه های گسترده و پیچیده پزشکی در طول زمان بهبود یافته است. هوش مصنوعی به عنوان یک ماده بالقوه در افزایش دقت و بهره وری تشخیص بیماری قابل انکار است.
پس از نفوذ هوش مصنوعی در تخصصات مختلف طبی،یک تیم از محققان فرایندی را براساس الگوریتم هوش مصنوعی طراحی کردند که می تواند ابتدا از محیط اطراف یادگیری نماید و براساس آموزش وضعیت بیمار را تجزیه و تحلیل کند و در نهایت پیش بینی نماید. به گفته جانسون استاد دانشگاه بلژیک کارشناسان با شبیه سازی استدلالات پزشکی از همین روش در تشخیص بیماری های پزشکی استفاده می کنند.
براساس این مطالعه محققان در پی جستجوی مفهوم یادگیری ماشین هستند تا سیستم قادر به تجزیه و تحلیل عملکرد ریه باشد و تجزیه و تحلیل مبتنی بر جمعیت اجازه می دهد که هوش مصنوعی تشخیص دقیق تر و قابل اعتمادتری را انجام دهد.به گفته توپالوویچ تشخیص خودکار از توابع ریوی می تواند به تشخیص بهتر بیماری منجر شود.
توپالوویچ همچنین این را هم اضافه کرده است که هوش مصنوعی در تشخیص اختلالات ریه به پزشکان غیر مجرب کمک می کند.
آیا شما فکر می کنید که پزشکی مصنوعی می تواند در تشخیص و درمان بیماری ها انقلابی را به پا کند؟

 

منبع: parentherald.com