رمزگشایی و ویرایش پیکسل های تار تا ۸۳ درصد توسط سیستم های یادگیری ماشین

یک تیم مشترک دانشگاه تگزاس در آستین یک سیستم یادگیری ماشین ویرایش پیکسلی با دقت بالا طراحی کردند که به درستی حدس بزند:برای چهره های نقاب دار در ۰٫۱۹ درصد از زمان و با ۵ بار تلاش سیستم قادر است به درستی حدس بزند.
مثلا شرکت ها و سازمان ها نسخه های PDF خود را که دست خورده اند و نسخه های حساسشان حذف شده است و فراموش کرده اند.
بنابراین ما فقط یک دسته از داده های آموزشی را به شبکه های عصبی می فرستیم و با الگوریتم های تشخیص تصویر بر روی آن می توانیم به نتایج خوبی دست یابیم.
پس با استفاده از تصاویر و الگوریتم ها ارتباط الگوهای تاری تصاویر را یاد بگیرند.
بنابراین هنگامی که تصاویر مختلف از مردم داده می شود الگوریتم می تواند هویت افراد را با ۵۷ درصد دقت یا ۸۵ درصد در ۵ بار تست تشخیص دهد.

 

منبع: boingboing.net