پروژه خودرو خودران گوگل

پروژه خودرو خودران برای این به وجود آمد تا همه راحت تر و ایمن تر جا به جا شوند. تیم سازنده خودرو نمونه اولیه ای ساخت تا شما را بدون نیاز به رانندگی جابه جا کند. حال ببینیم این خودرو چگونه کار می کند؟ این خودرو هوشمند از نرم افزار و حسگر های خود برای دیدن ۳۶۰ درجه اطراف خود استفاده می کند و اشیا ، عابرین پیاده و خودرو ها را شناسایی می کند. سپس انالیز می کند که آنها در کجا قرار دارند، چه چیزی در اطراف آنهاست ، چه اتفاقی می تواند روی دهد و چه باید کرد و خودرو قادر است با سناریو های متفاوتی که در شهر روی می دهد ایمن براند.

 

منبع : solveforx

وب سایت : https://www.google.com/selfdrivingcar