چین در جستجوی حیات بیگانگان فضایی

در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶ سازمان فضایی چین رسما اعلام به جستجوی حیات فرازمینی کرد. اصولا نشانه های حیات در خارج از زمین و منظومه شمسی به علت مسیر طولانی فقط در حد جستجوی سیگنال های رادیویی فرازمینی است و چین در سال ۲۰۱۶ در کشف حیات موجودات فرازمینی با کشورهای دیگر اعلام آمادگی کرد.

comparison_fast_arecibo_observatory_profiles-svg_

در حال حاضر چین هم با توجه به دارا بودن بزرگ ترین تلسکوپ فضایی در این زمینه خاص منتظر یک پاسخ که می تواند یک سیگنال از فضا باشد است. دانشمندان ۳ برنامه خاص برای جستجو، تجزیه و تحلیل داده ها دارند. آنها از دانشمندان سراسر جهان دعوت به همکاری در این پروژه خاص که یکی از بزرگترین ماموریت های بشری است کردند.

منبع: earthsky.org