گوگل پلی اجازه می‌دهد قبل از خریدبازی، آن را به صورت نمونه امتحان کنید

شما بدون امتجان کردن یک ماشین حاضر به خرید آن نخواهید بود. در حال حاضر شما لازم نیست یک بازی را بدون دیدن خریداری کنید. بر اساس گزارشات جدید، گوگل در حال حاضر به کاربران اجازه می دهد قبل از خرید بازی آن را امتحان کنند، به این معنی که آنها می توانید در جریان برنامه به مدت ۱۰ دقیقه قبل از تصمیم گیری برای خرید آن قرار گیرند و تصمیم بگیرند که ایا ارزش صرف پول دارد یا خیر!
برنامه‌های رایگان فراوانی در فروشگاه Google Play موجود می‌باشد. جای تعجب نیست که سازندگان برنامه نیاز به اثبات ارزشی خود به مصرف کنندگان داشته باشند. این ویژگی جدید به کاربران این اجازه را می‌دهد که بدون ارسال پول از اطلاعات برنامه باخبر و با نیاز خود منطبق سازند.

1475602625603

منبع: digitaltrends.com