یادگیری ماشین برای شناسایی گل

مایکروسافت ادعا می کند که فناوری تشخیص تصاویرش در شناسایی گل ها مانند یک متخصص عمل می کند و میزان موفقیت در شناسایی اش ۹۰ درصد می باشد. در طول چند سال گذشته که ما درگیر برنامه های تشخیص چهره بودیم مایکروسافت برنامه های تخمین سن، شناسایی برادران دوقلو و تشخیص احساسات را از روی تشخیص چهره توسعه داد.

smartflower2
با توجه به شناسایی حدود ۲۵۰۰۰۰ گونه گل در جهان تشخیص و شناسایی گل ها بر اساس یادگیری ماشین و هوش مصنوعی جذابیت بالایی دارد.

flowerdaisybanner

منبع: i-programmer.info