لغو پرتاب فضایی سرنشین دار روسیه به علت مسائل فنی

روسیه در خصوص لغو پرتاب فضایی سرنشین دارش به علت مسائل فنی اشاره کرد و هیچ توضیح دیگری نداد و

بیشتر بخوانید

ابر کامپیوتر واتسون IBM اولین هوش مصنوعی سازنده تریلر فیلم

ابر کامپیوتر واتسون IBM Watson به تازگی شگفت آفرین شده چرا که آموزش دیده است تا چگونه تریلر فیلم بسازد. کمپانی فیلم

بیشتر بخوانید