رمزگشایی و ویرایش پیکسل های تار تا ۸۳ درصد توسط سیستم های یادگیری ماشین

یک تیم مشترک دانشگاه تگزاس در آستین یک سیستم یادگیری ماشین ویرایش پیکسلی با دقت بالا طراحی کردند که به

بیشتر بخوانید