افرونه هایی(Adds-on) برای ترجمه همزمان مرورگرها

ترجمه متون انگلیسی برخی اوقات بدون دانستن معنی کلمات کاری بسیار دشوار می باشد همچنین باز کردن همزمان دیکشنری و

بیشتر بخوانید