ابر کامپیوتر واتسون IBM اولین هوش مصنوعی سازنده تریلر فیلم

ابر کامپیوتر واتسون IBM Watson به تازگی شگفت آفرین شده چرا که آموزش دیده است تا چگونه تریلر فیلم بسازد. کمپانی فیلم

بیشتر بخوانید