پیدا کردن تقلب و کلاهبرداری های آینده با یادگیری ماشین

مردم چه واکنشی نسبت به فیلم های مورگان نشان می دهند.اکنون کامپیوترها می توانند بنویسند،بخونند،یاد بگیرند،حرف بزنند و .. .

بیشتر بخوانید