استفان هاوکینگ در رم بستری شد

استفان هاوکینگ فیزیکدان و کیهان شناس برجسته انگلیسی در بیمارستانی در رم بستری شد. پروفسور استفان هاوکینگ ۷۴ ساله که

بیشتر بخوانید